Tag:

bệnh viên C

TTO - Ngay sau khi có thêm ca nghi nhiễm mới tại huyện Phúc Thọ, từ ngày 8-8, Hà Nội triển khai xét nghiệm PCR, cho khoảng 60.000 - 65.000 người từ Đà Nẵng trở về thời điểm 15 đến 29-7, đây là nhóm đánh giá có nguy cơ cao. Video bệnh viên C

Video: Hà Nội xét nghiệm PCR cho khoảng 65.000 người từ Đà Nẵng về
Tin nóng   |   08/08/2020
Video: Hà Nội xét nghiệm PCR cho khoảng 65.000 người từ Đà Nẵng về

TTO - Ngay sau khi có thêm ca nghi nhiễm mới tại huyện Phúc Thọ, từ ngày 8-8, Hà Nội triển khai xét nghiệm PCR, cho khoảng 60.000 - 65.000 người từ Đà Nẵng trở về thời điểm 15 đến 29-7, đây là nhóm đánh giá có nguy cơ cao.