Tag:

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

TTO - Ngày 26-6, sau 14 ngày tạm ngưng hoạt động do có nhân viên nhiễm COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã được phép hoạt động, nhận bệnh trở lại. Video Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Video: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới hoạt động trở lại sau 14 ngày tạm ngưng vì COVID-19
Tin nóng   |   26/06/2021
Video: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới hoạt động trở lại sau 14 ngày tạm ngưng vì COVID-19

TTO - Ngày 26-6, sau 14 ngày tạm ngưng hoạt động do có nhân viên nhiễm COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã được phép hoạt động, nhận bệnh trở lại.