Tag:

bệnh sốt xuất huyết

Sau bão số 5, bệnh sốt xuất huyết và sốt rét có dấu hiệu gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngành y tế tỉnh Phú Yên đang cấp bách triển khai các giải pháp ứng phó. Video bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết và sốt rét gia tăng tại Phú Yên sau bão số 5Live
Tin nóng | 07/11/2019
Bệnh sốt xuất huyết và sốt rét gia tăng tại Phú Yên sau bão số 5

Sau bão số 5, bệnh sốt xuất huyết và sốt rét có dấu hiệu gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngành y tế tỉnh Phú Yên đang cấp bách triển khai các giải pháp ứng phó.