Tag:

Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19

TTO - Nghe “Hành trình chiến thắng COVID-19” của giảng viên Đặng Văn Khoa và cách Thiền hiệu quả trong đại dịch của Ths. Ngô Minh Duy trong Radio Chăm sóc tinh thần mùa dịch số 2 do Nhóm PsyCare - ĐH Sư Phạm TP.HCM đồng hành báo Tuổi Trẻ thực hiện. Video Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19

Radio Chăm sóc tinh thần mùa dịch: ‘Tôi đã chiến thắng COVID-19’ và cách thiền hiệu quả trong mùa dịch
Đời thường   |   30/08/2021
Radio Chăm sóc tinh thần mùa dịch: ‘Tôi đã chiến thắng COVID-19’ và cách thiền hiệu quả trong mùa dịch

TTO - Nghe “Hành trình chiến thắng COVID-19” của giảng viên Đặng Văn Khoa và cách Thiền hiệu quả trong đại dịch của Ths. Ngô Minh Duy trong Radio Chăm sóc tinh thần mùa dịch số 2 do Nhóm PsyCare - ĐH Sư Phạm TP.HCM đồng hành báo Tuổi Trẻ thực hiện.