Tag:

bệnh nhân 1440

TTO - Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm lần thứ 13 tái dương tính COVID-19, sau khi có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ 12. Đến nay bệnh nhân 1440 đã điều trị 25 ngày. Video bệnh nhân 1440

Video: Bệnh nhân 1440 tái dương tính COVID-19 ở lần thứ 13
Tin nóng   |   19/01/2021
Video: Bệnh nhân 1440 tái dương tính COVID-19 ở lần thứ 13

TTO - Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm lần thứ 13 tái dương tính COVID-19, sau khi có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ 12. Đến nay bệnh nhân 1440 đã điều trị 25 ngày.