Tag:

bệnh hiểm nghèo

Trải qua 2 năm đầy thách thức của đại dịch Covid 19, chúng ta hiểu hơn về giá trị của việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, đùm bọc giữa người với người để cùng vượt qua biến cố về sức khỏe. Video bệnh hiểm nghèo

Chăm sóc phục hồi cho người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Bạn có biết | 09/08/2022
Chăm sóc phục hồi cho người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trải qua 2 năm đầy thách thức của đại dịch Covid 19, chúng ta hiểu hơn về giá trị của việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, đùm bọc giữa người với người để cùng vượt qua biến cố về sức khỏe.