Tag:

bến phà

TTO - Ngày 13-6, công ty cổ phần Phà An Giang cho biết đơn vị đã cho nhân viên kẻ toàn bộ 8 bến phà đưa rước khách sang sông Hậu, sông Tiền và các nhánh sông khác trong tỉnh An Giang theo dạng ô hình vuông có diện tích 2m2 để phòng dịch COVID-19. Video bến phà

Video: Phà An Giang kẻ hình vuông 2m để phòng chống dịch COVID-19
Tin nóng   |   13/06/2021
Video: Phà An Giang kẻ hình vuông 2m để phòng chống dịch COVID-19

TTO - Ngày 13-6, công ty cổ phần Phà An Giang cho biết đơn vị đã cho nhân viên kẻ toàn bộ 8 bến phà đưa rước khách sang sông Hậu, sông Tiền và các nhánh sông khác trong tỉnh An Giang theo dạng ô hình vuông có diện tích 2m2 để phòng dịch COVID-19.