Tag:

bắt được lợn rừng

TTO - Con sư tử cái đã bắt được lợn rừng con và lôi lên bờ. Thế nhưng, nỗ lực săn mồi của nó đã biến thành ‘công cốc’ khi bị con sư tử đực cướp mất con lợn rừng. Sự việc xảy ra tại một khu rừng già ở Nam Phi. Video bắt được lợn rừng

Thú vị   |   17/01/2021
Video: Sư tử đực đánh 'bạn tình' để cướp miếng ăn

TTO - Con sư tử cái đã bắt được lợn rừng con và lôi lên bờ. Thế nhưng, nỗ lực săn mồi của nó đã biến thành ‘công cốc’ khi bị con sư tử đực cướp mất con lợn rừng. Sự việc xảy ra tại một khu rừng già ở Nam Phi.