Tag:

Bắt cóc

Một người đàn ông mang vũ khí và thuốc nổ đã bắt giữ nhiều người làm con tin tại quán bar Petticoat ở thị trấn Ede, miền trung Hà Lan sáng 30-3. Người này đã bị bắt. Video Bắt cóc

Người đàn ông mang thuốc nổ, bắt giữ nhiều người làm con tin tại quán bar đã bị bắt
Thế giới   |   30/03/2024
Người đàn ông mang thuốc nổ, bắt giữ nhiều người làm con tin tại quán bar đã bị bắt

Một người đàn ông mang vũ khí và thuốc nổ đã bắt giữ nhiều người làm con tin tại quán bar Petticoat ở thị trấn Ede, miền trung Hà Lan sáng 30-3. Người này đã bị bắt.

Từ ngày
Đến ngày