Tag:

bất cập

TTO - Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, đến cuối tháng 3-2022, vẫn còn nhiều trường đào tạo chưa lắp đặt phần mềm thiết bị mô phỏng. Vì vậy các học viên vẫn chưa được tiếp cận với môn học mới này kể từ ngày 1-4-2022. Video bất cập

Video: Áp dụng phần mềm mô phỏng thi GPLX còn chậm, nhiều bất cập
Tin nóng | 02/04/2022
Video: Áp dụng phần mềm mô phỏng thi GPLX còn chậm, nhiều bất cập

TTO - Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, đến cuối tháng 3-2022, vẫn còn nhiều trường đào tạo chưa lắp đặt phần mềm thiết bị mô phỏng. Vì vậy các học viên vẫn chưa được tiếp cận với môn học mới này kể từ ngày 1-4-2022.