Tag:

bắt cá sấu

Lực lượng cứu hộ ở TP Padang, Indonesia, đã bắt được con cá sấu dài 3,5 mét khi nó đang bơi gần khu dân cư vào ngày 12-5. Sau 2 tiếng, con cá sấu đã bị bắt và được bàn giao cho cơ quan bảo tồn địa phương. Video bắt cá sấu

Camera 360 | 13/05/2023
Video: Dùng thòng lọng vây bắt cá sấu dài 3,5m gần khu dân cư

Lực lượng cứu hộ ở TP Padang, Indonesia, đã bắt được con cá sấu dài 3,5 mét khi nó đang bơi gần khu dân cư vào ngày 12-5. Sau 2 tiếng, con cá sấu đã bị bắt và được bàn giao cho cơ quan bảo tồn địa phương.