Tag:

bắt cá bống suối

TTO - Theo chân vợ chồng anh Hợp, chị Yến ở Tuyên Quang trải nghiệm cuộc sống sinh tồn trong rừng. Tìm thức ăn bằng cách tự đan nắn (rọ) bằng tre để bắt cá bống suối, nấu cơm lam và ăn ngay bên bếp lửa. Một trải nghiệm sinh tồn trong rừng đầy thú vị. Video bắt cá bống suối

Trải nghiệm sinh tồn trong rừng, đan nắn tre bắt cá bống suối
Thú vị   |   15/08/2020
Trải nghiệm sinh tồn trong rừng, đan nắn tre bắt cá bống suối

TTO - Theo chân vợ chồng anh Hợp, chị Yến ở Tuyên Quang trải nghiệm cuộc sống sinh tồn trong rừng. Tìm thức ăn bằng cách tự đan nắn (rọ) bằng tre để bắt cá bống suối, nấu cơm lam và ăn ngay bên bếp lửa. Một trải nghiệm sinh tồn trong rừng đầy thú vị.