Tag:

baotuoitre

TTO - Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thành Long trong Phiên chất vấn của Quốc hội đã có trả lời về những tiêu cực trong vấn đề chống dịch như loạn giá xét nghiệm, công tác quản lý cũng như có hay không lợi ích nhóm trong ngành y... Video baotuoitre

ĐB hỏi thẳng: Loạn giá xét nghiệm gây bức xúc trong nhân dân có lợi ích nhóm hay không thưa bộ trưởng?
Tin nóng   |   10/11/2021
ĐB hỏi thẳng: Loạn giá xét nghiệm gây bức xúc trong nhân dân có lợi ích nhóm hay không thưa bộ trưởng?

TTO - Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thành Long trong Phiên chất vấn của Quốc hội đã có trả lời về những tiêu cực trong vấn đề chống dịch như loạn giá xét nghiệm, công tác quản lý cũng như có hay không lợi ích nhóm trong ngành y...