Tag:

bảo vệ trẻ em

TTO - Bản tin 30s Nóng 28-7: Lấy 24 triệu đồng chuộc mạng 31 con chó sắp lên bàn nhậu; Bắt 2 kẻ bắn điện trộm chó tại Củ Chi; Ô tô nổ tung ở cây xăng, hất văng người lên không trung; Hai người xách mã tấu chém vỡ kính xe bị phạt 11 triệu đồng. Video bảo vệ trẻ em

Bản tin 30s Nóng: Chuộc mạng 31 con chó sắp lên bàn nhậu; Bắt 2 kẻ bắn điện trộm chó; Ô tô nổ tung ở cây xăng
30S Nóng | 28/07/2022
Bản tin 30s Nóng: Chuộc mạng 31 con chó sắp lên bàn nhậu; Bắt 2 kẻ bắn điện trộm chó; Ô tô nổ tung ở cây xăng

TTO - Bản tin 30s Nóng 28-7: Lấy 24 triệu đồng chuộc mạng 31 con chó sắp lên bàn nhậu; Bắt 2 kẻ bắn điện trộm chó tại Củ Chi; Ô tô nổ tung ở cây xăng, hất văng người lên không trung; Hai người xách mã tấu chém vỡ kính xe bị phạt 11 triệu đồng.