Tag:

Bão số 3

Từ ngày 5-9, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Video Bão số 3

Bão Saola suy yếu, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa kéo dài trong nhiều ngày
Tin nóng   |   03/09/2023
Bão Saola suy yếu, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa kéo dài trong nhiều ngày

Từ ngày 5-9, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.