Tag:

bão quét

Ít nhất 22 người chết và hàng chục người nhập viện sau khi bão và lốc xoáy quét qua miền Nam và Trung Tây nước Mỹ vào ngày 31-3 và 1-4. Video bão quét

Video: Ít nhất 22 người chết do bão và lốc xoáy ở Mỹ
Tin nóng   |   02/04/2023
Video: Ít nhất 22 người chết do bão và lốc xoáy ở Mỹ

Ít nhất 22 người chết và hàng chục người nhập viện sau khi bão và lốc xoáy quét qua miền Nam và Trung Tây nước Mỹ vào ngày 31-3 và 1-4.