14/07/2019
ĐÔNG HÀ - MAI VINH - ANH THƯ - QUỐC HUY
ĐÔNG HÀ - MAI VINH - ANH THƯ - QUỐC HUY

Tình trạng quá tải ở các điểm du lịch đã trở nên đáng báo động. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo nếu không thay đổi thì du lịch Việt Nam có khả năng phải trả giá đắt.