25/05/2019
THÙY VÂN - VŨ BẢO – SANH TÀI – TRINH TRÀ
THÙY VÂN - VŨ BẢO – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Nạn sử dụng ma túy trong một bộ phận giới trẻ không chỉ ở các vùng đô thị mà đã tấn công nhiều vùng nông thôn. Nhiều câu chuyện về những hệ lụy của việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên đã làm cho nhiều gia đình và ngành chức năng hết sức lo lắng.