20/07/2019
MINH TÂM – NHỨT NGUYÊN – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI
MINH TÂM – NHỨT NGUYÊN – HỒNG ĐỨC – UYÊN THI

Gần đây, các quán karaoke, nhà nghỉ trở thành địa điểm nhiều thanh thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc sử dụng ma túy mới, dùng ma túy tập thề và các hành vi thác loạn đang ngày càng gia tăng.

Video liên quan