Tag:

bão đổ bộ vào đất liền

Đến chiều 3-7, công tác phòng chống bão số 2 tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc như: Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh,... đều đã hoàn tất, các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền. Video bão đổ bộ vào đất liền

Các tỉnh thành phía Bắc sẵn sàng đón bão số 2 đổ bộLive
Tin nóng | 03/07/2019
Các tỉnh thành phía Bắc sẵn sàng đón bão số 2 đổ bộ

Đến chiều 3-7, công tác phòng chống bão số 2 tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc như: Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh,... đều đã hoàn tất, các địa phương sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.