10/09/2019
LÂM THIÊN – MAI HUYỀN – QUỐC HUY
LÂM THIÊN – MAI HUYỀN – QUỐC HUY

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt).