Tag:

tạp chất

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Người dân Khánh Hòa nuôi hàu đu dây; Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi suất 600%/năm; Phá nhanh vụ trộm hơn 17 lượng vàng; Cô giáo tiểu học truyền cảm hứng sáng tạo với lớp học vẽ tranh đất nặn… Video tạp chất

Góc nhìn trưa nay | Ô nhiễm dòng sông từ việc chôn túi ni lông, tạp chất để làm bờ kè
Góc nhìn trưa nay   |   02/05/2023
Góc nhìn trưa nay | Ô nhiễm dòng sông từ việc chôn túi ni lông, tạp chất để làm bờ kè

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Người dân Khánh Hòa nuôi hàu đu dây; Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi suất 600%/năm; Phá nhanh vụ trộm hơn 17 lượng vàng; Cô giáo tiểu học truyền cảm hứng sáng tạo với lớp học vẽ tranh đất nặn…