Tag:

bàng hoàng

TTO - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, giới văn nghệ sĩ, nhiều bạn bè đã bàng hoàng và đăng tải những dòng chia sẻ đưa tiễn cô hoa hậu tài sắc đã đột ngột ra đi mãi mãi ở tuổi 45. Nhiều người gọi Nguyễn Thu Thủy là hoa hậu tài sắc mê đọc sách. Video bàng hoàng

Video: Tiễn đưa hoa hậu tài sắc, mê đọc sách Nguyễn Thu Thủy
Tin nóng | 06/06/2021
Video: Tiễn đưa hoa hậu tài sắc, mê đọc sách Nguyễn Thu Thủy

TTO - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, giới văn nghệ sĩ, nhiều bạn bè đã bàng hoàng và đăng tải những dòng chia sẻ đưa tiễn cô hoa hậu tài sắc đã đột ngột ra đi mãi mãi ở tuổi 45. Nhiều người gọi Nguyễn Thu Thủy là hoa hậu tài sắc mê đọc sách.