Tag:

huyện Bảo Lâm

UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý, bảo vệ rừng giao cho Cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị thu hồi toàn bộ 231ha rừng đã giao. Video huyện Bảo Lâm

Phát hiện sai phạm, thu hồi toàn bộ 231ha đất rừng tại Lâm Đồng
Tin nóng | 20/08/2019
Phát hiện sai phạm, thu hồi toàn bộ 231ha đất rừng tại Lâm Đồng

UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý, bảo vệ rừng giao cho Cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị thu hồi toàn bộ 231ha rừng đã giao.