Tag:

bắn pháo hoa

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp lễ bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9 tại khu vực hầm sông Sài Gòn. Video bắn pháo hoa

Trực tiếp   |   02/09/2023
Trực tiếp: Lễ bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp lễ bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9 tại khu vực hầm sông Sài Gòn.