Tag:

bán không được

TTO - Trên địa bàn huyện Ninh Phước, Ninh Thuận có khoảng 100 ha măng tây. Do dịch Covid - 19 nên loại nông sản này không tiêu thụ được ở các tỉnh phía Nam. Người trồng măng tây ở đây đành cắt cây mẹ để cho bò ăn, dưỡng lại cây con. Video bán không được

Video: 100ha măng tây ngắc ngoải vì COVID-19, nông dân lặng người cắt bỏ cây mẹ, dưỡng lại cây con
Tin nóng   |   27/07/2021
Video: 100ha măng tây ngắc ngoải vì COVID-19, nông dân lặng người cắt bỏ cây mẹ, dưỡng lại cây con

TTO - Trên địa bàn huyện Ninh Phước, Ninh Thuận có khoảng 100 ha măng tây. Do dịch Covid - 19 nên loại nông sản này không tiêu thụ được ở các tỉnh phía Nam. Người trồng măng tây ở đây đành cắt cây mẹ để cho bò ăn, dưỡng lại cây con.