Tag:

Bạch Long Vĩ

Điện, đường, trường, trạm… luôn là những điều căn bản nhất mà những đảo nhỏ xa bờ phải tính đến khi phát triển đời sống cho người dân. Nhưng ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, ngoài những điều căn bản trên, huyện đảo nhỏ bé chỉ rộng khoảng 3km vuông còn phải đối diện với câu chuyện rác thải và khí hậu khá khắc nghiệt. Video Bạch Long Vĩ

Bạn có biết   |   21/11/2019
Chung tay vì biển xanh không rác ở Bạch Long Vĩ

Điện, đường, trường, trạm… luôn là những điều căn bản nhất mà những đảo nhỏ xa bờ phải tính đến khi phát triển đời sống cho người dân. Nhưng ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, ngoài những điều căn bản trên, huyện đảo nhỏ bé chỉ rộng khoảng 3km vuông còn phải đối diện với câu chuyện rác thải và khí hậu khá khắc nghiệt.