Tag:

bác sỹ Wade Brackenbury

Dị tật bàn chân bẹt là một dạng dị tật phổ biến trên thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cột sống và sự phát triển sau này của trẻ. Mời các bậc phụ huynh cùng xem bác sỹ Wade Bracken Bury chia sẻ về dị tật bàn chân bẹt và phương pháp điều trị. Video bác sỹ Wade Brackenbury

Những ảnh hưởng của bàn chân bẹt và cách điều trị
Bạn có biết   |   09/12/2019
Những ảnh hưởng của bàn chân bẹt và cách điều trị

Dị tật bàn chân bẹt là một dạng dị tật phổ biến trên thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cột sống và sự phát triển sau này của trẻ. Mời các bậc phụ huynh cùng xem bác sỹ Wade Bracken Bury chia sẻ về dị tật bàn chân bẹt và phương pháp điều trị.