Tag:

bà mẹ và trẻ em

Ngày 10-7, Sở Y tế TP.HCM tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11 -7) với chủ đề “ Việt Nam – 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển”. Video bà mẹ và trẻ em

Chênh lệch giới tính tại TP.HCM vẫn còn rất cao
Tin nóng   |   11/07/2019
Chênh lệch giới tính tại TP.HCM vẫn còn rất cao

Ngày 10-7, Sở Y tế TP.HCM tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11 -7) với chủ đề “ Việt Nam – 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển”.