Tag:

bà Hằng bị bắt

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Toàn (anh trai bà Nguyễn Phương Hằng) tiếp tục gửi đơn xin bảo lĩnh cho bà Hằng tại ngoại. Theo đó, ông Toàn cho biết sau khi bị tạm giam, bà Hằng sụt cân nhiều và mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên. Video bà Hằng bị bắt

Video: Anh trai tiếp tục xin bảo lĩnh cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại
Tin nóng   |   06/04/2023
Video: Anh trai tiếp tục xin bảo lĩnh cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Toàn (anh trai bà Nguyễn Phương Hằng) tiếp tục gửi đơn xin bảo lĩnh cho bà Hằng tại ngoại. Theo đó, ông Toàn cho biết sau khi bị tạm giam, bà Hằng sụt cân nhiều và mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên.