Tag:

app

Với việc triển khai rộng rãi GoCar Protect tích hợp các tính năng tăng cường chống khuẩn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus, GoCar đã đưa ra một tiêu chuẩn mới về an toàn - sức khỏe cho ngành gọi xe công nghệ. Video app

Dịch vụ GoCar ra mắt thị trường, thế mạnh là các trang thiết bị chống khuẩn trên xe
Bạn có biết   |   20/11/2021
Dịch vụ GoCar ra mắt thị trường, thế mạnh là các trang thiết bị chống khuẩn trên xe

Với việc triển khai rộng rãi GoCar Protect tích hợp các tính năng tăng cường chống khuẩn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus, GoCar đã đưa ra một tiêu chuẩn mới về an toàn - sức khỏe cho ngành gọi xe công nghệ.