Tag:

app tiêm chủng

TTO - TP.HCM dự kiến gỡ hàng trăm chốt kiểm dịch cụ thể ra sao? Triển khai ứng dụng mới: người có app xanh được di chuyển, app vàng hạn chế, app đỏ ở nhà? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 26-9. Video app tiêm chủng

Robot Hỏi - Đáp: TP.HCM dự kiến gỡ chốt kiểm dịch ra sao? Người có app tiêm chủng thế nào được di chuyển?
Bạn có biết   |   26/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: TP.HCM dự kiến gỡ chốt kiểm dịch ra sao? Người có app tiêm chủng thế nào được di chuyển?

TTO - TP.HCM dự kiến gỡ hàng trăm chốt kiểm dịch cụ thể ra sao? Triển khai ứng dụng mới: người có app xanh được di chuyển, app vàng hạn chế, app đỏ ở nhà? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 26-9.