Tag:

áp thấp nhiệt đới

Hôm nay 27-9, mưa vẫn duy trì nhiều nơi trên cả nước, có nơi mưa rất to và có dông lốc do ảnh hưởng của hình thái thời tiết xấu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới. Video áp thấp nhiệt đới

Hình thái thời tiết xấu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ảnh hưởng, có nơi mưa rất to
Tin nóng   |   27/09/2023
Hình thái thời tiết xấu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ảnh hưởng, có nơi mưa rất to

Hôm nay 27-9, mưa vẫn duy trì nhiều nơi trên cả nước, có nơi mưa rất to và có dông lốc do ảnh hưởng của hình thái thời tiết xấu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.

Từ ngày
Đến ngày