Tag:

Ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước tình hình nhiều người lao động nghèo gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) cùng UBMTTQ P. An Lợi Đông, Q. 2, TP.HCM đã tặng quà tiếp sức cho người nghèo trên địa bàn phường vượt qua giai đoạn khó khăn này. Video Ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực: Chia sẻ khó khăn người nghèo ảnh hưởng của dịch COVID-19
Bạn có biết   |   02/09/2020
Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực: Chia sẻ khó khăn người nghèo ảnh hưởng của dịch COVID-19

Trước tình hình nhiều người lao động nghèo gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) cùng UBMTTQ P. An Lợi Đông, Q. 2, TP.HCM đã tặng quà tiếp sức cho người nghèo trên địa bàn phường vượt qua giai đoạn khó khăn này.