Tag:

Ấn tượng

TTO - Một người dân địa phương đã quay lại được cảnh ấn tượng trận tuyết lở lớn trên dãy Himalaya gần làng Khansar bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Video Ấn tượng

Video: Cảnh tuyết lở từ sông băng trên dãy Himalaya
Thú vị   |   26/11/2021
Video: Cảnh tuyết lở từ sông băng trên dãy Himalaya

TTO - Một người dân địa phương đã quay lại được cảnh ấn tượng trận tuyết lở lớn trên dãy Himalaya gần làng Khansar bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.