09/07/2019

26 họa sĩ trẻ vừa mang đến cho công chúng thủ đô những tác phẩm màu sắc trong triển lãm mang tên “Bịt mắt bắt dê”.

Video liên quan