27/07/2019
HOÀNG QUYÊN - HỒNG ĐỨC
HOÀNG QUYÊN - HỒNG ĐỨC

Bữa tiệc thị giác Electric Bodies - A Visual Feast kết hợp 3 loại hình là nghệ thuật thị giác tương tác, âm nhạc điện tử/truyền thống và múa đương đại/thử nghiệm vừa được các nghệ sĩ thể hiện đầy ấn tượng tại TP.HCM.