Tag:

ăn ở miễn phí

TTO - 51 thí sinh cùng phụ huynh ngoại tỉnh đến Huế để thi vào lớp 10 sẽ được ăn ở miễn phí trong 3 ngày thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Video ăn ở miễn phí

Video: Thí sinh, phụ huynh được ăn ở miễn phí tại điểm thi vào lớp 10 đặc biệt ở Huế
Tin nóng | 06/06/2021
Video: Thí sinh, phụ huynh được ăn ở miễn phí tại điểm thi vào lớp 10 đặc biệt ở Huế

TTO - 51 thí sinh cùng phụ huynh ngoại tỉnh đến Huế để thi vào lớp 10 sẽ được ăn ở miễn phí trong 3 ngày thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.