MINH KHÔI – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
MINH KHÔI – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Dân số hiện tại của Ấn Độ là 1,37 tỉ người, gấp đôi so với 40 năm trước. Theo báo cáo năm 2019 của Liên Hợp Quốc về Triền vọng dân số thế giới, dân số Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc.