Tag:

ân chủ tịch

TTO - Bản tin 30s Nóng 21-1: Thành phố Thủ Đức có tân chủ tịch 41 tuổi, bộ máy chính quyền của Thành phố Thủ Đức đã bắt đầu làm việc; Vé độc đắc hơn 700 triệu USD có chủ; Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ... Video ân chủ tịch

Bản tin 30s Nóng: Từ chối bắn pháo hoa vì có nhiều chuyện buồn; Lắp đặt camera có tầm nhìn rõ đến 2km
30S Nóng   |   22/01/2021
Bản tin 30s Nóng: Từ chối bắn pháo hoa vì có nhiều chuyện buồn; Lắp đặt camera có tầm nhìn rõ đến 2km

TTO - Bản tin 30s Nóng 21-1: Thành phố Thủ Đức có tân chủ tịch 41 tuổi, bộ máy chính quyền của Thành phố Thủ Đức đã bắt đầu làm việc; Vé độc đắc hơn 700 triệu USD có chủ; Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ...