Tag:

Ai Cập

TTO - Giấy cói hay papyrus là một phát minh nổi tiếng của người Ai Cập cổ đại, đã có từ 5.000 năm trước. Những tờ giấy cói “huyền thoại” từng cất giữ bí ẩn trong các lăng mộ nay chỉ một vài ngôi làng nhỏ hiếm hoi ở Ai Cập còn sản xuất. Video Ai Cập

Thú vị | 20/04/2021
Video: Ngôi làng cuối cùng giữ nghề giấy cói 5.000 năm tuổi ở Ai Cập

TTO - Giấy cói hay papyrus là một phát minh nổi tiếng của người Ai Cập cổ đại, đã có từ 5.000 năm trước. Những tờ giấy cói “huyền thoại” từng cất giữ bí ẩn trong các lăng mộ nay chỉ một vài ngôi làng nhỏ hiếm hoi ở Ai Cập còn sản xuất.