Tag:

ách tắc

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 5 và số 6 kèm theo mưa lớn nên tại nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt các điểm sạt lở núi nghiêm trọng gây chia cắt giao thông, cô lập địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Video ách tắc

Khẩn trương thông tuyến giao thông do sạt lở núi
Tin nóng   |   13/11/2019
Khẩn trương thông tuyến giao thông do sạt lở núi

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 5 và số 6 kèm theo mưa lớn nên tại nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt các điểm sạt lở núi nghiêm trọng gây chia cắt giao thông, cô lập địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.