Tag:

Acecook Việt Nam

Phở Hồi – quán phở của những hồi ức được cô gái trẻ Vũ Kim Thương sáng tạo công thức nước dùng từ những kỷ niệm về xe phở nhỏ của gia đình ngày ấy. Video Acecook Việt Nam

Khi người trẻ yêu phở
Bạn có biết   |   08/12/2022
Khi người trẻ yêu phở

Phở Hồi – quán phở của những hồi ức được cô gái trẻ Vũ Kim Thương sáng tạo công thức nước dùng từ những kỷ niệm về xe phở nhỏ của gia đình ngày ấy.