Tag:

A Lưới vỡ

TTO - Ngày 6-1, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung xác định hơn 60 lần rung chấn và động đất đã ảnh hưởng đến mối hàn đường ống cấp nước vào nhà máy thủy điện A Lưới. Video A Lưới vỡ

Video: Đường ống thủy điện A Lưới vỡ có liên quan đến động đất
Tin nóng   |   07/01/2021
Video: Đường ống thủy điện A Lưới vỡ có liên quan đến động đất

TTO - Ngày 6-1, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung xác định hơn 60 lần rung chấn và động đất đã ảnh hưởng đến mối hàn đường ống cấp nước vào nhà máy thủy điện A Lưới.