Tag:

6 nhân viên bảo vệ

TTO - Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc khẳng định theo quy định hiện nay, chỉ giao đất giáp biển cho các doanh nghiệp làm resort. Từ mép nước trở lên bờ 50m là không gian công cộng, không có chuyện cho doanh nghiệp thuê mặt nước biể Video 6 nhân viên bảo vệ

Vụ bảo vệ resort đánh người ở Phú Quốc: ‘Không có chuyện cho doanh nghiệp thuê mặt nước biển’
Tin nóng | 25/05/2021
Vụ bảo vệ resort đánh người ở Phú Quốc: ‘Không có chuyện cho doanh nghiệp thuê mặt nước biển’

TTO - Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc khẳng định theo quy định hiện nay, chỉ giao đất giáp biển cho các doanh nghiệp làm resort. Từ mép nước trở lên bờ 50m là không gian công cộng, không có chuyện cho doanh nghiệp thuê mặt nước biể