Tag:

6-9 trên phạm vi toàn thành phố

TTO – Từ nay đến 6-9, TP.HCM tiếp tục bóc tách F0 như thế nào? Có giải pháp điều trị F0 triệu chứng nặng hiệu quả? Kế hoạch tiêm vắc xin cho người dân đến cuối năm ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 2-9. Video 6-9 trên phạm vi toàn thành phố

Robot Hỏi - Đáp: 5 ngày còn lại tìm F0 ở TP.HCM thế nào? Sẽ tiêm vắc xin từ nay đến cuối năm ra sao?
Bạn có biết   |   02/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: 5 ngày còn lại tìm F0 ở TP.HCM thế nào? Sẽ tiêm vắc xin từ nay đến cuối năm ra sao?

TTO – Từ nay đến 6-9, TP.HCM tiếp tục bóc tách F0 như thế nào? Có giải pháp điều trị F0 triệu chứng nặng hiệu quả? Kế hoạch tiêm vắc xin cho người dân đến cuối năm ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 2-9.