Tag:

40 người Việt chạy khỏi casino

TTO - Bản tin 30s Nóng 20-8: Giải trình của cô giáo mầm non về đoạn chat ‘mua dưa xào lòng’; Diễn biến vụ 40 người Việt chạy khỏi casino Campuchia; Băng nhóm lập đồn cảnh sát giả lừa tiền hàng trăm người; 2 nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến... Video 40 người Việt chạy khỏi casino

Bản tin 30s Nóng: Diễn biến mới vụ 40 người chạy khỏi casino Campuchia; Giải trình của cô giáo ‘dưa xào lòng’
30S Nóng   |   20/08/2022
Bản tin 30s Nóng: Diễn biến mới vụ 40 người chạy khỏi casino Campuchia; Giải trình của cô giáo ‘dưa xào lòng’

TTO - Bản tin 30s Nóng 20-8: Giải trình của cô giáo mầm non về đoạn chat ‘mua dưa xào lòng’; Diễn biến vụ 40 người Việt chạy khỏi casino Campuchia; Băng nhóm lập đồn cảnh sát giả lừa tiền hàng trăm người; 2 nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến...