23/11/2019

4 trường hợp ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều thành công

Từ tháng 5-2017 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép tim thành công cho 4 bệnh nhân đó là thông tin mà các bác sĩ khoa hồi sức phẫu thuật tim cho biết trong Hội nghị Tim mạch lần thứ 1 do Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo BV Chợ Rẫy tổ chức vào ngày 23-11.

Video liên quan