Tag:

2.500 sừng tê giác

TTO - Mới đây, Ấn Độ đã tiêu hủy gần 2.500 sừng tê giác để xóa bỏ quan niệm sử dụng sừng tê giác chữa bệnh và đẩy lùi nạn săn trộm. Video 2.500 sừng tê giác

Video: Thiêu hủy gần 2.500 sừng tê giác ở Ấn Độ
Tin nóng   |   25/09/2021
Video: Thiêu hủy gần 2.500 sừng tê giác ở Ấn Độ

TTO - Mới đây, Ấn Độ đã tiêu hủy gần 2.500 sừng tê giác để xóa bỏ quan niệm sử dụng sừng tê giác chữa bệnh và đẩy lùi nạn săn trộm.