Tag:

23 người tiếp xúc gần

TTO - Sáng 1-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh 'chui' cùng bệnh nhân 1440 và 23 người tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Khu vực nhà trọ của người phụ nữ này đã gỡ phong tỏa. Video 23 người tiếp xúc gần

Video: Người phụ nữ nhập cảnh ‘chui’ ở Tân Phú âm tính COVID-19, gỡ phong tỏa khu vực nhà trọ
Tin nóng   |   01/01/2021
Video: Người phụ nữ nhập cảnh ‘chui’ ở Tân Phú âm tính COVID-19, gỡ phong tỏa khu vực nhà trọ

TTO - Sáng 1-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh 'chui' cùng bệnh nhân 1440 và 23 người tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Khu vực nhà trọ của người phụ nữ này đã gỡ phong tỏa.